MDM

Mobile Device Management

Så bliver distribution ikke lettere...

Mobile Device Management


Smartphone, Pads og bærbare enheder gør private og virksomheder mobile med alle de risici det indebærer. Det stille store krav til sikkerheden og infrastrukturen, ikke kun i virksomheden men i ligeså høj grad i privaten.


Mobile enheder er i dag udsat for trusler, man som bruger og virksomhed skal være opmærksom på. Det er derfor vigtigt, at der er focus på sikkerheden omkring mobile enheder og at denne klart defineres.


Mobile device Management (MDM) findes i mange udgaver, hvoraf det mest kendte er Jamfs, Intune, MoSyle, Cisco Miraki m.fl..

Ens for dem alle er at de kan administrere de fleste mobile og stationære enheder som IOS, macOS, Android, windows m.fl.. 


Det er vigtigt, at man som virksomhed har taget stilling til virksomhedens sikkerhed internt, men også hvordan enhederne bruges privat.